Det är vanligt att känna sig ofokuserad, trött, jagad och orolig. Det är vanligt att detta beror på stress. Bara för att många andra känner samma sak och du kanske har vant vid att känna så här, så betyder det inte att det är bra för dig eller att det inte går att göra förändringar för att förbättra ditt mående och situation.

Människor påverkas olika av stress och alla har sina personliga, tidiga stresstecken som kan vara både fysiska och psykiska. Det kan handla om spänningshuvudvärk, att bli lättirriterad och inte tåla vardagsgnissel eller att vilja dra sig undan och inte orka med att ha människor omkring sig. Ofta tänker man inte på att det är tecken på stress, utan lägger bara i en högre växel för att ta sig över dem och kör på.

Att humöret påverkas och vi blir mer okontrollerade och visar irritation och aggression vid exempelvis motgångar kan leda till att andra människor kan uppleva oss som obehärskade och otrevliga. Vi hamnar lätt i konflikter och känner oss missförstådda. Det kan kännas bäst att undvika kontakt med andra människor.

Hur vi mår inuti syns inte utanpå kroppen. Vi försöker dölja våra känslor. Följden blir att spänningar och konflikter lagras i kroppen. Långvarig stress sliter på kroppen. Muskler som spänts under längre tid börjar göra ont och vi drabbas lättare av infektioner. Blodtrycket ökar, magen krånglar, huvudet dunkar och det är vanligt att få svårt att sova. I förlängningen töms du på energi, blir trött och orkeslös.

Börja bli observant på vad som är just dina tidiga stressymptom och kartlägg dem:

· När uppstår de?

· Vad känner jag i kroppen?

· Vilka tankar dyker upp?

När du lärt känna dem – ignorera dem inte när de dyker upp, utan börja vidta åtgärder. Regelbunden avslappningsträning, som bland annat muskulär avslappning, sänker din grundspänning i kroppen till normalnivå och kropp och sinne får chans till återhämtning. Andningen är också en viktig nyckel och man kan också ägna sig åt meditation.

Hos Förändringseffekt kan du boka tid för individuell coaching för att få hjälp att bli medveten om vad som stressar dig och tar din energi, hur du vill ha det istället och hur du kan nå dit. Välkommen att boka tid!