Om mig

 med m Förändringseffekt

Ordet förändring kan väcka motstånd hos oss. Det behöver dock inte vara så dramatiskt som det kan upplevas vid första tanken.

Jag tror starkt på det som ibland kallas för Lilla stegets kraft. Att små förändringar över tid kan ge stor effekt och kan vara lättare att starta upp, genomföra och hålla i. Om du vill träffa en coach så vill du uppnå någon form av förändring i ditt liv. Du kanske vill minska din upplevda stressnivå, förändra något i din vardag, undersöka vad som känns viktigt för dig på riktigt, uppnå något du inte gjort tidigare. Det är du som bäst vet vad som känns aktuellt för just dig.

Under mina föreläsningar vill jag öka din kunskap om vad stress är, om hur du fungerar när du är stressad, belysa hur du kan hantera din stress så du inte mår dåligt av den, öka din förståelse för vikten av återhämtning och hur du kan göra för att återhämta dig.

Jag vill att du som lyssnar får med dig kunskap och verktyg som känns värdefulla och kan vara till hjälp i din vardag.

  

Jag som driver Förändringseffekt heter Lena Johansson och är beteendevetare med inriktning mot psykologi samt diplomerad stresscoach

Jag har under flera år funderat mycket över hur många av oss lever. Funderat över var livet får plats i vardagen? Spontaniteten? Känt att det skavt för att det inte funnits utrymme att reflektera, göra sådant jag mår bra av, orka med det som känns viktigt. Det skulle hela tiden komma sedan, när jag blev klar med det jag tänkt mig. Men jag blev aldrig klar, för listan var orimligt lång. Efter att jag fått barn blev detta ännu mer påtagligt. Jag har levt med utmattning på nära håll då min mamma fick diagnosen utmattningsdepression några år innan jag flyttade hemifrån och detta har påverkat mig mycket. Jag kände att jag tog efter det effektiva sättet att leva på och ville bryta mönstret. Det blev viktigt för mig att ha lärt mig något av det jag varit med om och jag känner en stark önskan att arbeta förebyggande för att färre av oss ska drabbas av stressrelaterad ohälsa. Stress handlar om så mycket mer än att ha mycket att göra eller uppleva tidspress. Det handlar bland annat också om våra tankar, vår attityd till oss själva, vårt förhållningssätt, krav, att jämföra sig med andra, hålla upp en fasad, att ständigt göra något, att möta mycket intryck med mera.

Min önskan är att bidra till att fler av oss mår bättre och känner en meningsfullhet med vårt liv. Att vi upplever att det finns energi och glädje till både privatliv och arbetsliv. Jag vill erbjuda en möjlighet för människor att stanna upp och lyssna inåt. Att hitta sina egna svar på vad som är viktigt för dem i livet. Vad vill du prioritera och uppnå för att uppleva att vardagen känns hållbar och meningsfull?

Bättre livskvalité

I boken ”Rik på riktigt: en värdefull vardag är möjlig!” skriven av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson har de formulerat några tankar som fångar hur jag ser på att det hela hänger ihop:

Om vi lever på ett sätt som känns hållbart och äkta för oss själva i hög grad så ökar detta vår livskvalité. När vi upplever att vår vardag känns värdefull mår vi bra. När vi mår bra brukar detta gynna vår omgivning och ge ringar på vattnet. Det ökar sannolikheten för att vi orkar bry oss mer om det som sker utanför oss själva, som exempelvis att engagera oss i andra människor, i samhällsfrågor och värna om miljön. Vi har bättre förutsättningar att fatta medvetna beslut som är mera långsiktigt hållbara och bidrar till ett sundare samhälle.

 

Tidigare uppdrag...

Informerat om stresshantering, återhämtning och mindfulness

Lena har varit timanställd i Projekt IPS, en väg till jobb och hälsa som drivs i Stiftelsen Actívas regi och medfinansieras av Europeiska unionen och Europeiska socialfonden. Tillsammans med en kollega har hon genomfört en hälsocirkel som riktats till deltagare i projektet vars syfte var att deltagarna på ett kravlöst sätt fick lära sig mer om hälsa ur ett helhetsperspektiv och hur exempelvis stress och återhämtning hör ihop med arbetslivet.

"Lena Johanssons insats i IPS-projektets hälsocirkel har lett till att deltagarna fått kunskaper om stress, stresshantering, återhämtning och mindfulness. Under Lenas ledning har cirkeldeltagarna även fått tillfälle att prova på övningar för att slappna av samt vara närvarande i nuet. Lena har på ett lättsamt och inspirerande sätt lett hälsocirkeln och bidragit till ökad medvetenhet om hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa ur ett helhetsperspektiv." 

Åsa Engström, projektledare

Pratat om stresshantering, återhämtning och mindfulness

Lena Johansson har återkommande anlitats som föreläsare i Actívas EU-projekt riktade till ungdomar som erbjuds att åka på utlandsförlagd praktik. Lena Johansson har under rubriken Livsstil och hälsa berört områdena stresshantering, återhämtning och mindfulness. Lena har anpassat innehållet till målgruppen mycket väl och låtit ungdomarna ta del av både teoretiska och praktiska moment. Jag kan varmt rekommendera Lena Johansson som föreläsare och coach.

Åsa Engström, projektledare 

 

Föreläsning om stresshantering hos Röda Korset i Örebro den 26 september 2019

Föreläsningen var lugn och det var en bra genomgång. Bra med egna exempel/egna upplevelser, det gör det än mer trovärdigt – du vet vad det handlar om. Vi rekommenderar absolut att ta hjälp av Lena - Alla kommer i kontakt med stress och alla kan vara i behov av verktyg för att klara att hålla schack på stressen.

Lena hjälpte oss genom att bland annat:

Tydliggöra vilka riskbeteenden som finns.

Gav oss hjälpmedel för att medvetengöra och hantera vår egen stress.

Information om hur man kan se att andra är stressade och hjälpa till på ett bra sätt.

Belysa hur viktigt det är att inte låta stressen ta över.

Vi fick insikt i att inte bara köra på, utan även stanna upp samt förebygga för mer stress. Tips om återhämtning, micropauser och att kunna koppla bort/koppla av från jobbet

”Jag fick en tydlig tankeställare om att jag behöver dra i bromsen, andas och fundera över vad jag håller på med.” (Citat från en av åhörarna)

Verksamhetschef Johanna Johnte med personal