Tjänster

Mina tjänster

Individuella coachingsamtal

Hos Förändringseffekt ges du möjlighet att sätta ord på dina tankar och känslor, öka din medvetenhet om dina inre värderingar och formulera mål som för dig i den riktning du önskar för att i högre utsträckning leva ditt liv på det sätt som känns meningsfullt för dig. Jag kommer i min roll som coach att använda mig av lyssnande på olika nivåer, ställa olika typer av frågor som för processen framåt, öka din handlingskraft genom att utmana, uppmuntra, inspirera och stötta dig. Mellan coachingtillfällena förväntas du göra övningar som vi tillsammans kommit överens om och som för dig närmare ditt mål.

Vi inleder med ett första ”upptaktssamtal” på ca en och en halv timme. Under upptaktssamtalet klargör vi värderingar, definierar fokusområden samt går igenom förväntningar och spelregler. Coachingsamtalen kommer därefter att vara i 60 minuter.  Det viktigaste arbetet görs mellan coachingsamtalen och grundas på uppgifter och utmaningar som vi kommit överens om.

Beroende på vad du föredrar så kan coachingsamtalen genomföras på mitt kontor på Landbotorpsallén 25A, via telefon, Teams eller Walk & Talk. Har du eget önskemål på annan mötesplats så kan detta diskuteras. 

 Syftet med det individuella coachingsamtalet

Det övergripande syftet med coaching kan formuleras som att uppnå mål och öka prestationen. Många räknar även in någon form av utveckling och lärande i syftet.

Som coach kommer jag stötta dig i att utforska dina värderingar, behov och önskemål för att öka din medvetenhet om hur du vill att ditt liv ska se ut. Vi utformar därefter en konkret handlingsplan för hur du sätter igång och behåller din uthållighet tills dess att du uppnått dina mål.

Som coach garanterar jag fullständig sekretess.

Jag kan också kommunicera på teckenspråk om det finns behov av det, dock inte helt obehindrat. Hör gärna av dig om du vill träffas för att bedöma om du anser att min nivå är tillräcklig för att vi ska kunna förstå varandra tillräckligt väl för att du ska kunna bli coachad av mig.

Föreläsningar inom stresshantering

Jag föreläser om stress, stresshantering och vikten av återhämtning. Samtliga tre delar kan inkluderas i en föreläsning eller genom en föreläsningsserie bestående av tre separata tillfällen där ett område i taget får ett större fokus. Innehållet kan anpassas enligt behov och önskemål.

Stress handlar om så mycket mer än att ha för mycket att göra eller uppleva tidspress. Det handlar bland annat också om våra tankar, vår attityd till oss själva, vårt förhållningssätt, att leva upp till krav från oss själva och omgivningen, att jämföra sig med andra, hålla upp en fasad, att ständigt göra något, att möta mycket intryck…

Under mina föreläsningar ställer jag frågor som du får anteckna svar på för att bland annat reflektera över hur du mår och fungerar och vilka strategier du har för att hantera din upplevda stressnivå.

Gruppträffar

Gruppträffarna kan vara fysiska eller digitala, beroende på önskemål, och innehåller en del praktiska inslag.

De teman som vi fokuserar på under träffarna är:

Tillfälle 1 – Stress

Tillfälle 2 – Stresshantering

Tillfälle 3 – Vikten av återhämtning

Tillfälle 4 – Uppsamling av föregående träffar och med fokus framåt. Under detta tillfälle finns mer utrymme för samtal kring vad man tagit med sig från träffarna och vad man vill ta med sig i sin vardag samt om tankar som väckts.

Vid varje tillfälle finns 1-2 teman som knyter an till respektive tillfälles innehåll och övningar presenteras. Du får också reflektera över frågor som du får skriva svar på. Detta gör du för din egen skull och du väljer själv vad du vill dela med dig av och inte i gruppen. Vid varje tillfälle gör vi någon form av avslappnings- eller meditationsövning.

Tidigare deltagare har beskrivit dessa träffar som ”En möjlighet att få inspiration till nya infallsvinklar och metoder att pröva i sin vardag för att sänka sin stressnivå och skapa utrymme för återhämtning. En bra början till ett fortsatt eget arbete.”

Tidigare uppdrag...

Informerat om stresshantering, återhämtning och mindfulness

Lena har varit timanställd i Projekt IPS, en väg till jobb och hälsa som drivs i Stiftelsen Actívas regi och medfinansieras av Europeiska unionen och Europeiska socialfonden. Tillsammans med en kollega har hon genomfört en hälsocirkel som riktats till deltagare i projektet vars syfte var att deltagarna på ett kravlöst sätt fick lära sig mer om hälsa ur ett helhetsperspektiv och hur exempelvis stress och återhämtning hör ihop med arbetslivet.

"Lena Johanssons insats i IPS-projektets hälsocirkel har lett till att deltagarna fått kunskaper om stress, stresshantering, återhämtning och mindfulness. Under Lenas ledning har cirkeldeltagarna även fått tillfälle att prova på övningar för att slappna av samt vara närvarande i nuet. Lena har på ett lättsamt och inspirerande sätt lett hälsocirkeln och bidragit till ökad medvetenhet om hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa ur ett helhetsperspektiv." 

Åsa Engström, projektledare

Pratat om stresshantering, återhämtning och mindfulness

Lena Johansson har återkommande anlitats som föreläsare i Actívas EU-projekt riktade till ungdomar som erbjuds att åka på utlandsförlagd praktik. Lena Johansson har under rubriken Livsstil och hälsa berört områdena stresshantering, återhämtning och mindfulness. Lena har anpassat innehållet till målgruppen mycket väl och låtit ungdomarna ta del av både teoretiska och praktiska moment. Jag kan varmt rekommendera Lena Johansson som föreläsare och coach.

Åsa Engström, projektledare 

 

Föreläsning om stresshantering hos Röda Korset i Örebro den 26 september 2019

Föreläsningen var lugn och det var en bra genomgång. Bra med egna exempel/egna upplevelser, det gör det än mer trovärdigt – du vet vad det handlar om. Vi rekommenderar absolut att ta hjälp av Lena - Alla kommer i kontakt med stress och alla kan vara i behov av verktyg för att klara att hålla schack på stressen.

Lena hjälpte oss genom att bland annat:

Tydliggöra vilka riskbeteenden som finns.

Gav oss hjälpmedel för att medvetengöra och hantera vår egen stress.

Information om hur man kan se att andra är stressade och hjälpa till på ett bra sätt.

Belysa hur viktigt det är att inte låta stressen ta över.

Vi fick insikt i att inte bara köra på, utan även stanna upp samt förebygga för mer stress. Tips om återhämtning, micropauser och att kunna koppla bort/koppla av från jobbet

”Jag fick en tydlig tankeställare om att jag behöver dra i bromsen, andas och fundera över vad jag håller på med.” (Citat från en av åhörarna)

Verksamhetschef Johanna Johnte med personal